archiwistyka
Google uzp.pl
AKTUALNOŚCI
PROGRAM KOMPUTEROWY PZP
Program komputerowy Planowanie Zamówień Publicznych ARISCO
Program komputerowy Planowanie Zamówień Publicznych ARISCO
Po raz kolejny jako pierwsi na rynku, mamy przyjemność zaoferować Państwu program przeznaczony do Planowania Zamówień Publicznych oparty o nowelizację ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 7 kwietnia 2006r. Program Planowanie Zamówień Publicznych przeznaczony jest do tworzenia planów zamówień oraz ewidencjonowania zrealizowanych zakupów dostaw i usług. Pozwala to na bieżącą kontrolę wydatków oraz jest niezbędne przy wyznaczaniu wartości zamówień powtarzajacych sie okresowo...
Program działa w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV) oraz słownik Kategorii usług CPC. Zawiera również tabelę średnich kursów złotego w stosunku do euro stanowiących podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Program Planowanie Zamówień Publicznych umozliwia:

* sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach zgodnie z art. 98 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
* ewidencję zakupów dostaw wg słownika RODZAJÓW oraz słownika CPV z automatycznym grupowaniem zakupów na poziomie RODZAJÓW i GRUP CPV
* ewidencje zakupów usług wg słownika RODZAJÓW oraz słownika CPV z automatycznym grupowaniem zakupów wg RODZAJÓW i kategorii usług CPC
* tworzenie konfigurowalnych zestawień zakupów dostaw i usług za dowolny okres, z możliwością przeliczania ich wartości w złotych na euro wg wskazanego kursu euro
* tworzenie planów zamówień dostaw wg słownika RODZAJÓW oraz słownika CPV z automatycznym grupowaniem pozycji planu na poziomie RODZAJÓW i GRUP CPV
* tworzenie planów zamówień usług wg słownika RODZAJÓW oraz słownika CPV z automatycznym grupowaniem zakupów wg RODZAJÓW i kategorii usług CPC
* tworzenie konfigurowalnych zestawień planu dostaw i usług, z możliwością przeliczania ich wartości w złotych na euro wg wskazanego kursu euro
* program zawiera Wspólny Słownik Zamówień CPV, słownik kategorii usług CPC oraz konfigurowalny słownik RODZAJÓW dostaw i usług

Program działa na systemach operacyjnych z rodziny Microsoft Windows w oparciu o SQL'ową bazę danych Firebird. Zapewnia to wysoki poziom bezpieczeństwa danych oraz możliwość pracy w sieci (pojedyncza licencja daje prawo do zinstalowania programu na 10 stanowiskach w sieci). Pracę w sieci ułatwia dodatkowo wbudowany moduł zarządzania użytkownikami AMS (Arisco Management System).

Prosty i przejrzysty interfejs użytkownika pozwala na sprawną pracę z programem już w kilka chwil po jego pierwszym uruchomieniu, a na ewentualne pytania zawsze gotowi są udzielić Państwu odpowiedzi nasi konsultanci techniczni (w cenę zakup programu wliczona jest darmowa pomoc techniczna przez telefon w okresie 12 miesięcy od daty zakupu).
FIRMY
ARISCO Sp. z o.o.
ARISCO

Firma ARISCO istnieje na rynku informatycznym od 1989 roku. Jesteśmy czołowym producentem oraz dostawcą kompleksowego oprogramowania komputerowego dla Domów Pomocy Społecznej. Dzięki...


PRODUKTY I USŁUGI
Arisco Sp. z o.o. Biuro: ul. Nawrot 114, Łódź