archiwistyka
Google uzp.pl
AKTUALNOŚCI
PROGRAM KOMPUTEROWY PZP
Planowanie Zamówień Publicznych - program komputerowy

Grupa: produkty
OPIS:

Po raz kolejny jako pierwsi na rynku, mamy przyjemność zaoferować Państwu program przeznaczony do Planowania Zamówień Publicznych oparty o nowelizację ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 7 kwietnia 2006r.

Program Planowanie Zamówień Publicznych przeznaczony jest do tworzenia planów zamówień oraz ewidencjonowania zrealizowanych zakupów dostaw i usług. Pozwala to na bieżącą kontrolę wydatków oraz jest niezbędne przy wyznaczaniu wartości zamówień powtarzajacych sie okresowo. Program działa w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV) oraz słownik Kategorii usług CPC. Zawiera również tabelę średnich kursów złotego w stosunku do euro stanowiących podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Program Planowanie Zamówień Publicznych umozliwia:

* sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach zgodnie z art. 98 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
* ewidencję zakupów dostaw wg słownika RODZAJÓW oraz słownika CPV z automatycznym grupowaniem zakupów na poziomie RODZAJÓW i GRUP CPV
* ewidencje zakupów usług wg słownika RODZAJÓW oraz słownika CPV z automatycznym grupowaniem zakupów wg RODZAJÓW i kategorii usług CPC
* tworzenie konfigurowalnych zestawień zakupów dostaw i usług za dowolny okres, z możliwością przeliczania ich wartości w złotych na euro wg wskazanego kursu euro
* tworzenie planów zamówień dostaw wg słownika RODZAJÓW oraz słownika CPV z automatycznym grupowaniem pozycji planu na poziomie RODZAJÓW i GRUP CPV
* tworzenie planów zamówień usług wg słownika RODZAJÓW oraz słownika CPV z automatycznym grupowaniem zakupów wg RODZAJÓW i kategorii usług CPC
* tworzenie konfigurowalnych zestawień planu dostaw i usług, z możliwością przeliczania ich wartości w złotych na euro wg wskazanego kursu euro
* program zawiera Wspólny Słownik Zamówień CPV, słownik kategorii usług CPC oraz konfigurowalny słownik RODZAJÓW dostaw i usług

Program działa na systemach operacyjnych z rodziny Microsoft Windows w oparciu o SQL'ową bazę danych Firebird. Zapewnia to wysoki poziom bezpieczeństwa danych oraz możliwość pracy w sieci (pojedyncza licencja daje prawo do zinstalowania programu na 10 stanowiskach w sieci). Pracę w sieci ułatwia dodatkowo wbudowany moduł zarządzania użytkownikami AMS (Arisco Management System).

Prosty i przejrzysty interfejs użytkownika pozwala na sprawną pracę z programem już w kilka chwil po jego pierwszym uruchomieniu, a na ewentualne pytania zawsze gotowi są udzielić Państwu odpowiedzi nasi konsultanci techniczni (w cenę zakup programu wliczona jest darmowa pomoc techniczna przez telefon w okresie 12 miesięcy od daty zakupu).
Arisco Sp. z o.o. Biuro: ul. Nawrot 114, Łódź